درباره ما

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين    تعداد بازدید : 15385

درباره ما

به نام داناترین

دبستان غیردولتی طلایه‌داران از سال ۱۳۷۰ فعالیت آموزشی خود را بر پایه‌ی احترام به تشخّص فراگیران در فضای آموزشی آغاز کرده و همواره بر این اصل تاکید داشته است که شکل‌گیری هویت فردی بسیار مهم‌تر، بنیادی‌تر و حساس‌تر از به وجود آمدن هویت جمعی‌ست.

وقتی فراگیر در بستری قرار می‌گیرد که به تشخص و فردیت او احترام گذاشته می‌شود، آرام آرام صاحب یک خودپنداره‌ی مثبت می‌گردد. عزت نفس حاصل از این خودپنداره‌ی مثبت تاثیر شگرفی بر استقلال و اعتماد به نفس دانش‌آموزان طلایه‌دارانی دارد.

طلایه‌داران معتقد است همواره «فرآیند» پر اهمّیّت‌تر از «نتیجه» است. در یک جریان تعلیم و تربیتی این که ما چگونه به هدفی دست پیدا می‌کنیم به مراتب مهم‌تر است از دستیابی به خودِ هدف!

گاه ممکن است دو هسته‌ی آموزشی به هدفی مشابه دست پیدا کنند امّا یکی از مسیری انسانی، کارشناسانه و فکر شده و دیگری از مسیری اشتباه، مخرّب و غیرکارشناسانه! برای طلایه‌داران مهم است که حصول هر هدف مطلوب با به دست آوردن یا از دست دادن چه چیزهایی همراه است!

طلایه‌داران ایمان دارد یادگیری اصیل دربرگیرنده‌ی دو بال «میل» و «مهارت» است.

اگر رفتار را محصول یادگیری بدانیم، ما معتقدیم رفتاری ماهرانه که با قلب و عاطفه‌ی فراگیر به منصه‌ی ظهور نرسد اصیل نیست و به عکس رفتاری که کاملاً بر اساس میل و رغبت و انگیزش صورت گیرد امّا فاقد مهارت و تسلط باشد هم اصیل نمی‌باشد.

طلایه‌داران نوع انسان را موجودی چند بعدی می‌داند. بر پایه‌ی این نگاه یک مدرسه‌ی مطلوب مدرسه‌ای است که برای ابعاد گوناگون فرزند انسان فرصت‌های رشد فراهم آورد. اگر انسان را شامل ابعادی چون بُعد «شناختی- ذهنی»، بُعد «حسی- حرکتی» و بُعد «عاطفی- اجتماعی» بدانیم، یک مدرسه‌ی خوب مدرسه‌ای است که در طراحی، اجرا و ارزشیابی‌های خود برای همه‌ی این ابعاد فرض‌هایی قوی و درست داشته باشد.

رشد سرطانی در هر یک از این ابعاد و غفلت از حیطه‌های دیگر ممکن است لذّت و سرخوشی موقتی برپایه‌ی کامیابی‌های مقطعی ایجاد نماید امّا بی‌شک مسیر رشدی ناقصی را طی می‌کند.

ورزشکار ماهر و آماده ای را تصور کنید که پایه‌های اخلاقیِ محکم و یا مهارت‌های ذهنی و شناختی مطلوبی ندارد!

دانش‌آموز درس‌خوانی را تصوّر کنید که در روابط اجتماعی ضعفی عمیق دارد!

ما بیش و پیش از هر مسئولیتی، مسئولیت رشد چند بعدی و متعادل کودکان را به دوش می‌کشیم.

طلایه‌داران اهمیّت و حساسیت دوره‌ی ۶ تا ۱۲ سالگی کودک انسان را با تمام وجود درک کرده و سعی دارد با به کارگیری تمامی ظرفیت‌هایش کیفیت رشدی این دوره‌ی تعیین کننده در زندگی فرزندان عزیزمان را بالا و بالاتر ببرد.

ما طلایه‌دارانی‌ها اعتقاد داریم آسمانِ فردا آبی‌تر و آفتابی‌تر خواهد بود.