ثبت نام

فرم ثبت نام دانش آموز
اطلاعات دانش آموز

لطفا با دقت تمامی اطلاعات را به شکل صحیح وارد نمایید.

تصویر دانش آموز : *
پایه تحصیلی : *
نام و نام خانوادگی : *
 
کد ملی دانش آموز : *
 
تاریخ تولد : *
 
محل تولد : *
 
دست غالب : *
ملیت : *
زبان :
بیمه :
بیمه تکمیلی :
آموزش پیش از دبستان : *
چندمین فرزند خانواده : *
 
تلفن منزل : *
 
آدرس منزل : *
 
کدپستی منزل : *
 
اطلاعات خانواده دانش آموز
تعداد اعضای خانواده : *
 
نسبت خویشاوندی والدین :
درجه خویشاوندی :
آیا والدین فوت یا متارکه کرده اند : *
با چه کسانی زندگی می کنند : *
 
اطلاعات پدر دانش آموز
نام : *
 
شماره شناسنامه : *
 
کد ملی : *
 
تاریخ تولد : *
 
محل تولد : *
 
تحصیلات : *
 
شغل : *
 
تلفن همراه : *
 
اطلاعات مادر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : *
 
شماره شناسنامه : *
 
کد ملی : *
 
تاریخ تولد : *
 
محل تولد : *
 
تحصیلات : *
 
شغل : *
 
تلفن همراه : *
 
تصویر امنیتی:
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *