دبستان پسرانه غیردولتی طلایه داران
کد : 36166-50      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ آبان تعداد بازدید : 3011
جلسه آنلاین روانشناسی مدرسه ( ویژه پایه دوم ) - ۲۶ آبان
جلسه آنلاین آشنایی با مشاور روانشناسی مدرسه ، آقای دکتر دارابی فردا دوشنبه ۱۹ آبان ، ساعت ۱۵ الی ۱۶ در صفحه ی شخصی دانش آموزان

جلسه آنلاین آشنایی با مشاور  روانشناسی مدرسه ، آقای دکتر دارابی
فردا دوشنبه ۱۹ آبان ، ساعت ۱۵ الی ۱۶ در صفحه ی شخصی دانش آموزان